Infolinia:
+48 604 711 680

Dla hotelu

Obiekty hotelarskie (Dz.U.02.142.1190)
  • Załącznik Nr 2 - Wymagania co do wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla pensjonatów: poz.35 - Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach - apteczka, personel przeszkolony w zakresie pomocy przedlekarskiej, przywołanie pomocy lekarskiej.