Infolinia:
+48 604 711 680

Ważne informacje

Szkoły i placówki oświatowe

Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy - Dz.U.03.6.69

Wyższe Uczelnie

W pomieszczeniach uczelni, a w szczególności w warsztatach, laboratoriach, pracowniach specjalistycznych, sekretariatach rektora, dziekana, dyrektora administracyjnego, powinny się znajdować apteczki, wyposażone w niezbędne środki farmaceutyczne i materiały medyczne,których okres ważności nie upłynął, wraz z instrukcja o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Wykorzystane środki i materiały do udzielania pierwszej pomocy powinny być na bieżąco uzupełniane - Dz.U.98.37.209

Zakłady Pracy

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.......apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.....Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń - Dz.U.97.129.844

Hotele, pensjonaty, itp.

Wymagania dla wyposażenia i kwalifikacji personelu....Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach - apteczka, personel przeszkolony w zakresie pomocy przedlekarskiej, przywołanie pomocy lekarskiej - Dz.U.02.142.1190

Samochody

Polskie przepisy nie określają obowiązku posiadania apteczki, ale każdy kierowca jest zobowiązany udzielić pierwszej pomocy ofiarom wypadku - Dz.U.97.98.602. Apteczka powinna być obowiązkowym wyposażeniem samochodów służbowych, które są miejscem pracy dla kierowcy.

W związku z kierowanymi do nas wieloma zapytaniami ze strony naszych klientów, chcielibyśmy przedstawić Państwu krótką charakterystykę wyposażeń medycznych naszych apteczek i zestawów pierwszej pomocy. Mamy nadzieje, że informacja ta pomoże państwu we współpracy z waszymi klientami.

Ponieważ aktualne przepisy polskie nie precyzują tego zagadnienia, nasza oferta apteczek z wyposażeniami DIN13164 i DIN13157 oparta jest na przepisach stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej, które bardzo precyzyjnie definiują wymagania jakościowe jakie musza spełniać apteczki pierwszej pomocy. Naszą intencja jest zaopatrzenie wszystkich klientów w produkty, które po dostosowaniu polskiego ustawodawstwa do norm stosowanych powszechnie w Unii Europejskiej, będą spełniały wymagania nowych przepisów. Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych apteczek samochodowych DIN13164 (saszetka) i przemysłowych DIN13157 jest fakt, że po poddaniu ich gruntownej ocenie przez wszelkie organizacje zdobywają wysoką ocenę.

W dalszej części chcielibyśmy wyjaśnić Państwu kilka kwestii które pomogą Państwu w dokonaniu racjonalnego wyboru, spełniającego wymagania zarówno norm DIN jak i polskiej ustawy, aby wasz zakup spełnił wasze oczekiwania teraz i w przyszłości.

1) Aby apteczka spełniała wymagania normy DIN, prawie każdy indywidualny element wyposażenia oprócz kompresów, opaski siatkowe I koca termicznego musi spełniać wymagania innych norm DIN. Zatem napis na opakowaniu np. DIN13164 wcale nie świadczy że apteczka spełnia stawiane przez normę wymagania. Dopiero opis na opakowaniu środków opatrunkowych podający konkretną normę upoważnia do oznakowania gotowego wyrobu nazwą DIN. Z tych powodów w 2008 roku niemiecka Policja kontrolując zawartość apteczek polskich kierowców, kwestionowała ich jakość na podstawie pomiaru długości nożyczek.

2) Przepisy polskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w którym zarejestrowane są nasze wszystkie składy mówią, że aby produkt mógł być uznany za produkt medyczny, a co za tym idzie był objęty preferencyjna stawka VAT 8% musi spełnić miedzy innymi następujące wymagania: być oznaczony numerem serii, wszystkie elementy sterylne muszą być oznaczone datą ważności, każdy element wyposażenia musi mieć opis w języku polskim i być oznaczony symbolem ,,CE". Oczywiście każdy producent wprowadzający na polski rynek wyrób medyczny musi posiadać dokument poświadczający dokonanie zgłoszenia wyrobu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, którego kopie powinien przekazać dystrybutorom.

Apteczki Firmy LUKSELL oczywiście spełniają wszystkie opisane wymagania. Ponadto wyróżniają sie na rynku polskim następującymi atrybutami:

-Posiadają jednorodną szatę graficzną w języku polskim

- Opakowania z tworzyw sztucznych PP i ABS najwyższej jakości nie są produkowane z regranulatów co gwarantuje ich stabilność w wysokich temperaturach, niezmienną żywą kolorystykę, oraz co najważniejsze daje gwarancje że zawartość nigdy nie zostanie skażona żadnymi

trującymi środkami chemicznymi, które mogą znajdować sie regranulatach produkowanych zazwyczaj z odpadów niewiadomego pochodzenia.

- 90% wyposażeń naszych apteczek produkowanych jest w Niemczech.

- Cała produkcja apteczek (produkcja opakowań, nadruki na opakowaniach, konfekcjonowanie, logistyka) prowadzona jest w jednym zakładzie.

- Apteczki DIN posiadają profesjonalne Instrukcje Udzielania Pierwszej Pomocy w formie różnego rodzaju książeczek, w zależności od przeznaczenia. Różne dla apteczki samochodowej i przemysłowej. Dzięki temu możliwe jest udzielenie pomocy nawet przez osoby nie przeszkolone.

Poniżej krótkie charakterystyki apteczek DIN

Wyposażenie DIN 13164 jest przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy w terenie. Skomponowane jest pod kątem opatrywania ran powstałych w trakcie wypadków drogowych, pracy w terenie lub pieszych wycieczek. Stąd obecność wielu Śródków opatrunkowych służących do opatrywania krwotoków, złamań czy skaleczeń , również samodzielnie. Świadczy o tym miedzy innymi obecność w tym składzie większej ilości sterylnych opatrunków indywidualnych typ M i G, za pomocą których osoba poszkodowana przy użyciu jednej dłoni sama sobie może opatrzyć rany. Również instrukcja udzielania pierwszej pomocy w tej apteczce opisuje tylko działania które należy podjąć w celu udzielenia pomocy ofiarom wypadków w terenie. Zarówno wyposażenie jak i instrukcja nie będą przydatne w trakcie wielu wypadków które mogą mięć miejsce w zakładzie pracy, biurze lub w szkole. W tych okolicznościach przydatny okazuje się skład wg normy DIN 13157. Na drodze nie będziemy musieli udzielać pomocy ofiarom np. zatrucia czy porażenia prądem elektrycznym. Wszystkie czynności które należy podjąć w takich wypadkach opisuje dołączona instrukcja pierwszej pomocy, która w sytuacji krytycznej, gdy czas jest bardzo ważny, nie będzie ratownika epatować informacjami jak ustawić trójkąt ostrzegawczy lub o sposobie zdejmowania kasku nieprzytomnemu motocykliście. Również wyposażenie, oferowane w składzie DIN13157 zawierające takie elementy jak: kompres na oko, zimny kompres na rany, opaska siatkowa, zestaw plastrów dedykowanych dla różnych rodzajów skaleczeń, chusty fiizelinowe stanowią wyposażenie które może okazać sie niezbędne przy udzielaniu pomocy na terenie zakładu pracy, biura czy szkoły. Podobnie oferowane przez Firmę LUKSELL opakowania apteczek, opracowywane są wg zasad spełniających wymagania praktyczne oraz wymagania najnowszych zaleceń i przepisów. Apteczki posiadają m.in. takie cechy jak: montaż na specjalnym stelażu umożliwiającym bardzo szybkie przeniesienie apteczki na miejsce wypadku, bardzo czytelny podział wyposażenia w zabezpieczonych bezbarwną szybą przegródkach, uszczelka gumowa zabezpieczająca przed kurzem lub zalaniem, wykonanie z łatwego do utrzymania w czystości tworzywa ABS czy wreszcie zastąpienie zamka zamykanego na klucz miejscem do umieszczenia plomby, zyskały uznanie wielu instytucji. Można wyobrazić sobie sytuację gdy wypadek zdarzy się w miejscu oddalonym nawet o kilkanaście metrów, apteczka stalowa okazuje się zamknięta na klucz, który nie wiadomo gdzie się znajduje a w środku odnajdujemy elementy opatrunkowy upchnięte na dwóch półkach które musimy przenieść na miejsce zdarzenia. W wypadku gdy klucz będzie znajdował się w zamku, w środku może być wszystko, albo nic.

Podobnie nasze apteczki samochodowe i osobiste zdobyły uznanie wielu instytucji, nie tylko ze względu na odpowiednią kompozycję wyposażenia, Iecz również ze względu na walory opakowań: saszetki z rzepami do mocowania we wnętrzu pojazdu tak aby nie stwarzały zagrożenia dla pasażerów oraz apteczki osobiste w formie praktycznych plecaków lub saszetek wzmocnionych Kędrą przystosowanych do mocowania na pasku. Mamy nadzieję, że udało nam się wyjaśnić Państwu wszystkie kwestie dotyczące przepisów i praktycznych względów związanych z wyposażeniem w środki konieczne do udzielenia pierwszej pomocy.